жаңа білім беру технологиялары, пәндік білім, икемді дағдылар саласындағы педагогтердің біліктілігін арттыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бағдарламасы.
ERG USTAZGA
KZ
/
RU
Аралас оғыту
Бағдарлама мектеп мұғалімдерінің командаларына -үздік- халықаралық зерттеулермен және тәжірибелермен танысуға, сабақтарды жобалаудың -бірегей тәжірибесін- алуға, өз жұмысына оқытудың жаңа заманауи мазмұны мен технологияларын енгізуге көмектеседі.
Ақтөбе, Ақсу, Павлодар, Рудный, Хромтау
Күндізгі оқу
16 сағат
136-дан 180 сағатқа дейін
Онлайн
Интенсивті оқыту
Тренингтер және мастер-класстар
Ашық дәрістер
2 күндік жаһандық конференцияға қатысу (онлайн оқыту нәтижелері бойынша іріктеу)
Тыңдаушылардың үздік жұмыстарының жинақтарын басып шығару
Бағдарлама цифрлары
2
500 танымал сарапшылардан 2 күндік жаһандық конференция
105
13 пәндік сала бойынша 105 онлайн курс
4
бағыт
136
Жеке оқу бағдарламасы 136 сағат
4000
ERG қатысатын өңірлерден 4000 қатысушы-мұғалім
108
Халықаралық деңгейдегі 108 сарапшы-оқытушы
Пәндік білім, функционалдық сауаттылық -(PISA)-, цифрлық құзыреттілік және -икемді- дағдылар саласындағы мұғалімдердің біліктілігін кешенді арттыру мектептегі білім беру сапасын арттыруға және әркімнің өзіндік қабілетін іске асыруы үшін мектептерде жаңа -ынталандырушы білім ортасын- құруға мүмкіндік береді.
Оқыту күнтізбесі
Педагогтың пәндік құзыреттері
Цифрлық сауаттылық
Функционалдық сауаттылық
Педагогтың әмбебап (икемді) дағдылары
15 желтоқсан – 6 наурыз
4 қазан – 12 желтоқсан
07 наурыз – 24 сәуір
25 сәуір — 22 мамыр
6 курс
10 курс
5 курс
100 курс
12 автор
10 автор – өзгерістердің жетекшісі
5 үздік тренер
40 автор – сарапшы-практик
2 PISA әзірлеушісі
Педагогтың пәндік құзыреттері
Цифровая грамотность
Функционалдық сауаттылық
Педагогтың әмбебап (икемді) дағдылары
15 желтоқсан – 6 наурыз
4 қазан – 12 желтоқсан
07 наурыз – 24 сәуір
25 сәуір — 22 мамыр
6 курс
10 курс
5 курс
100 курс
12 автор
10 автор – өзгерістердің жетекшісі
5 үздік тренер
40 автор – сарапшы-практик
2 PISA әзірлеушісі
Мұғалім әр бағытта курсты таңдайды.
136 сағатқа өзінің -жеке- кәсіби даму бағдарламасын құрастырады.
Бағдарлама сипаттамасы
Педагогтің пәндік құзыреттілігі
Бағыты бойынша оқыту педагогтің пәндік және әдістемелік білімі мен дағдыларын (пәндік құзыреттілігін) дамытуға ықпал етеді.
Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және бағалау
бағыты бойынша оқыту мұғалімге оқырмандық, жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қаржылық сауаттылық, жаһандық құзыреттер және креативті ойлау сияқты функционалдық сауаттылық түрлерін сапалы қалыптастыруға және бағалауға көмектеседі.
Педагогтің икемді дағдылары
Бағыты мұғалімге өзін және оқушыларды ынталандыруға, командаға жетекшілік етуге, жұмыс уақытын жоспарлауға, әңгімелесушінің эмоцияларын тануға, нәтижелі кездесулер өткізуге және өз көзқарасын сенімді жеткізуге көмектеседі.
Заманауи педагогтың цифрлық сауаттылығы
Бағыты мұғалімге білім ортасын жобалау кезінде цифрлық технологияларды енгізуге және күндізгі, аралас және онлайн форматтарда оқытуды тиімдірек жүргізуге мүмкіндік береді.
Мамандандыру
Математика
Ықтималдық теориясының элементтері, мәтіндік есептерді шешу, кешенді сандар, векторлар мен түрлендірулер, туынды қолдану, тригонометриялық теңсіздіктер, тригонометриялық теңдеулер мен жүйелер, дифференциалдық теңдеулер, алғашқы және интеграл.
Физика
Салыстырмалылық теориясы, молекулалық физика, электростатика және магнетизм, оптика, компьютерлік модельдеу, стандартты емес есептер.
Химия
Химиялық байланыс, гибридтену, тотығу-тотықсыздану реакциялары, хроматография, термодинамика, қышқыл негізді титрлеу, ерітінділер теориясы, ауыспалы металдар, материалдар.
Биология
Биомедицина және биоинформатика, фотосинтез, митоз және мейоз, Кребс циклі.
География
Деректерді визуализациялау, геоақпараттық технологиялар және елтаным.
Информатика
Python тілі, жасанды интеллект, блокчейн және нейрондық желілер, есептерді шешуге арналған электрондық кестелер.
Бастауыш мектеп
Математика: құрама есептерді шешу, көп таңбалы сандарды көбейту және бөлудің жазбаша әдістері, теңдеулерді шешу.
Математикажәне жаратылыстану
Жаратылыстану: зерттеу қызметінің негіздері, биологиялық және физикалық процестер мен құбылыстар туралы түсініктерді қалыптастыру мақсатында эксперимент жіргізу және бақылау.
Әңгіме құрау, тақырып, негізгі ой, сөз таптары, сөз мағынасы, кейіпкер, болмысы, жоспарлау, мазмұндау, ертегі, шумақтар, оқу стратегиялары, техникалары, сұрақ түрлері.
Бастауыш мектеп
Қазақ тілі мен әдебиеті
Синтаксис және тыныс белгілері, нон-фикш оқу, эссе, чтение нон-фикшн, эссе, сөйлеу, оқу және жазу, сөздікпен жұмыс, грамматиканы оқытудың коммуникативті әдістері.
Ағылшын тілі
Тарихи процестер контекстіндегі өнердегі бағыттар мен стильдер, дәуірдегі өнер мен әдебиеттегі әлеуметтік мәселелердің көрінісі, әлемдік мәдениеттің даму тенденциялары мен ерекшеліктері.
Дүниежүзі тарихы
Андронов, Беғазы-Дәндібай мәдениеті, Қазақ хандығының құрылуы, Қазақ хандығының Ресей империясына қосыла басталуы, ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар.
Қазақстан тарихы
Хат және оның түрлері. Хат құрылымы мен ресімделуі, Мақала. Мақаладағы көркемдегіш құралдардың рөлі. Оқшау сөздерді мақала жазуда қолдану, Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрлері. Жанр, Кең көлемді мәтіндердің мақсатты аудиториясын анықтау. Мәтіндердегі көркемдегіш құралдарға талдау.
Қазақ тілі мен әдебиеті
Лексика, фразеология, грамматика, шығармашылық ойлау, мәтін, эссе.
Орыс тілі және әдебиеті
Мамандандыру
География
Деректерді визуализациялау, геоақпараттық технологиялар және елтаным.
Биология
Биомедицина және биоинформатика, фотосинтез, митоз және мейоз, Кребс циклі.
Химия
Химиялық байланыс, гибридтену, тотығу-тотықсыздану реакциялары, хроматография, термодинамика, қышқыл негізді титрлеу, ерітінділер теориясы, ауыспалы металдар, материалдар.
Физика
Салыстырмалылық теориясы, молекулалық физика, электростатика және магнетизм, оптика, компьютерлік модельдеу, стандартты емес есептер.
Ағылшын тілі
Синтаксис және тыныс белгілері, нон-фикш оқу, эссе, чтение нон-фикшн, эссе, сөйлеу, оқу және жазу, сөздікпен жұмыс, грамматиканы оқытудың коммуникативті әдістері.
Информатика
Python тілі, жасанды интеллект, блокчейн және нейрондық желілер, есептерді шешуге арналған электрондық кестелер.
Қазақ тілі мен әдебиеті
Бастауыш мектеп
Әңгіме құрау, тақырып, негізгі ой, сөз таптары, сөз мағынасы, кейіпкер, болмысы, жоспарлау, мазмұндау, ертегі, шумақтар, оқу стратегиялары, техникалары, сұрақ түрлері.
Дүниежүзі тарихы
Тарихи процестер контекстіндегі өнердегі бағыттар мен стильдер, дәуірдегі өнер мен әдебиеттегі әлеуметтік мәселелердің көрінісі, әлемдік мәдениеттің даму тенденциялары мен ерекшеліктері.
Математика
Ықтималдық теориясының элементтері, мәтіндік есептерді шешу, кешенді сандар, векторлар мен түрлендірулер, туынды қолдану, тригонометриялық теңсіздіктер, тригонометриялық теңдеулер мен жүйелер, дифференциалдық теңдеулер, алғашқы және интеграл.
Жаратылыстану: зерттеу қызметінің негіздері, биологиялық және физикалық процестер мен құбылыстар туралы түсініктерді қалыптастыру мақсатында эксперимент жіргізу және бақылау.
Математикажәне жаратылыстану
Математика: құрама есептерді шешу, көп таңбалы сандарды көбейту және бөлудің жазбаша әдістері, теңдеулерді шешу.
Бастауыш мектеп
Орыс тілі және әдебиеті
Лексика, фразеология, грамматика, шығармашылық ойлау, мәтін, эссе.
Қазақстан тарихы
Андронов, Беғазы-Дәндібай мәдениеті, Қазақ хандығының құрылуы, Қазақ хандығының Ресей империясына қосыла басталуы, ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар.
Қазақ тілі мен әдебиеті
Хат және оның түрлері. Хат құрылымы мен ресімделуі, Мақала. Мақаладағы көркемдегіш құралдардың рөлі. Оқшау сөздерді мақала жазуда қолдану, Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрлері. Жанр, Кең көлемді мәтіндердің мақсатты аудиториясын анықтау. Мәтіндердегі көркемдегіш құралдарға талдау.
Мамандандыру
География
Деректерді визуализациялау, геоақпараттық технологиялар және елтаным.
Биология
Биомедицина және биоинформатика, фотосинтез, митоз және мейоз, Кребс циклі.
Химия
Химиялық байланыс, гибридтену, тотығу-тотықсыздану реакциялары, хроматография, термодинамика, қышқыл негізді титрлеу, ерітінділер теориясы, ауыспалы металдар, материалдар.
Физика
Салыстырмалылық теориясы, молекулалық физика, электростатика және магнетизм, оптика, компьютерлік модельдеу, стандартты емес есептер.
Ағылшын тілі
Синтаксис және тыныс белгілері, нон-фикш оқу, эссе, чтение нон-фикшн, эссе, сөйлеу, оқу және жазу, сөздікпен жұмыс, грамматиканы оқытудың коммуникативті әдістері.
Информатика
Python тілі, жасанды интеллект, блокчейн және нейрондық желілер, есептерді шешуге арналған электрондық кестелер.
Қазақ тілі мен әдебиеті
Бастауыш мектеп
Әңгіме құрау; тақырып; негізгі ой; сөз таптары; сөз мағынасы; кейіпкер; болмысы; жоспарлау; мазмұндау; ертег; шумақтар; оқу стратегиялары; техникалары; сұрақ түрлері.
Дүниежүзі тарихы
Тарихи процестер контекстіндегі өнердегі бағыттар мен стильдер, дәуірдегі өнер мен әдебиеттегі әлеуметтік мәселелердің көрінісі, әлемдік мәдениеттің даму тенденциялары мен ерекшеліктері.
Математика
Ықтималдық теориясының элементтері, мәтіндік есептерді шешу, кешенді сандар, векторлар мен түрлендірулер, туынды қолдану, тригонометриялық теңсіздіктер, тригонометриялық теңдеулер мен жүйелер, дифференциалдық теңдеулер, алғашқы және интеграл.